آرشیو برچسب ها: نوآوری اجتماعی برای کنترل آلودگی در چین و فرصت های طلایی این حوزه

نوآوری اجتماعی برای کنترل آلودگی در چین و فرصت های طلایی این حوزه

همه ی ما اخبار آلودگی شهرهای بزرگ، مخصوصا شهر تهران را پیاپی می شنویم، هوایی که به شدت آلوده است و نفس کشیدن را برای ساکنین این شهرها، با سختی و ضررهای بسیار، همراه کرده است. متاسفانه کشور ما، ایران در رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس بیشرین میزان آلودگی هوا، رتبه هشتم را داراست اگر به معضل آلودگی هوا،

ادامه مطلب