آرشیو برچسب ها: تجارت الکترونیک

کیفیت و کمیت در توسعه تجارت الکترونیک برای کسب و کارها

موضوع این برنامه کیفیت و کمیت در توسعه تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای سنتی و مدرن برنامه زنده روزآمد از شبکه ۵ تلوزیون www.FarzadAbbasi.com www.FarzadAbbasi.ir همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از بسته های مشاوره ای ما استفاده نمایید . ارادتمند فرزاد عباسی مدرس ، مربی و مشاور توسعه کسب و کار دوست دارم بجای آرزوی موفقیت برای

ادامه مطلب

حضور در برنامه اقتصادی روز آمد شبکه ۵

فرزاد عباسی در برنامه اقتصادی روزآمد شبکه 5

برنامه روزآمد یک برنامه اقتصادی است که از شبکه ۵ تلوزیون پخش می شود . موضوع این برنامه تجارت الکترونیک و باشگاه مشتریان می باشد . همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از بسته های مشاوره ای ما استفاده نمایید . ارادتمند فرزاد عباسی مدرس ، مربی و مشاور توسعه کسب و کار دوست دارم بجای آرزوی موفقیت برای

ادامه مطلب