آرشیو دسته ها: تحقیقات بازار

اثرات باشگاه مشتریان بر روی تحقیقات بازار

اثرات باشگاه مشتریان بر روی تحقیقات بازار

با ابزار باشگاه مشتریان می توان اطلاعات دقیقی از مشتریان گردآوری کرد. اطلاعات پروفایل مشتریان گنجینه ای از دانش سازمانی است که نوع مشتری را از زاویه نگاه تحقیقات بازار روشن می کند. همچنین با این ابزار می توان انواع نظرسنجی ها را قبل از تولید محصول، انجام تبلیغات و … در یک جامعه آماری دقیق انجام داد و موجب

ادامه مطلب