آرشیو دسته ها: آمارهای مربوطه

آمار مربوط به رشد کسب و کار ها با استفاده از برنامه های لویالتی در ایالات متحده آمریکا و کانادا

دوست خوبم سلام از آنجایی که در هر کاری داشتن آمار و نرخ رشد آن کار بسیار مهم است در این نوشته می خوام برنامه های لویالتی را بررسی کنم، البته خیلی دوست داشتم که در کشور عزیزمان ایران هم نهادهایی در این مورد فعال بودن تا از گزارشات آنها نیز استفاده می کردم، البته شاید هم باشد و من

ادامه مطلب