بایگانی ماهانه : خرداد ۱۳۹۹

کتاب بیت کوین برای همه منتشر شد

Bitcoin cryptocurrency concept banner background. Blockchain technology for cryptocurrency. Letter B coins vector illustration

سلام سلام سلام امیدوارم حالتون خوب باشه و در دوره کرونا و پسا کرونا توانسته باشید سهم خوبی از درآمدهای آنلاین داشته باشید، چرا که از چندین سال پیش به همه دوستان، عزیزان ، اساتید و دانشجویانم تاکید داشته و دارم که تلفن همراه شما، چاه نفت شماست و خدا را شکر در عصری زندگی می کنیم که می توانیم

ادامه مطلب