مدیا

برنامه تلوزیونی معرفی کارت های هوشمند فراکلوپ

برنامه تلوزیونی معرفی کارت های هوشمند فراکلوپ رازهای ایجاد باشگاه های مشتری مداری راهی نو در جهت افزایش فروش و مشتری مداری بازاریابی نوین با کلوپ کارت های هوشمند مجری : آقای خسروی کارشناس برنامه : آقای فرزاد عباسی ابداع کننده سیستم هوشمند مشتری مداری ارادتمند ف. عباسی ارائه دهنده راهکارهای نوین مدیریتی همراه ۰۹۱۲۳۵۷۹۴۱۹ همراه ۰۹۱۰۰۶۸۸۱۰۰ ایرانسل ۰۹۳۵۱۵۸۹۴۲۹ سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۲۶ پیامک ساز همراه اول گروه های مهندسی کسب و کار فراتیم

آموزش راه اندازی باشگاه مشتری

برنامه تلوزیونی : اقتصاد مجازی موضوع : آموزش راه اندازی باشگاه مشتری مجری برنامه : محمد جعفر خسروی کارشناس برنامه : فرزاد عباسی در ابتدای این برنامه کتاب رازهای افزایش فروش و مشتری مداری نوشته فرزاد عباسی معرفی می گردد و ادامه راهکارهای راه اندازی باشگاه های مشتری معرفی می شود …. ارادتمند ف. عباسی ارائه دهنده راهکارهای نوین مدیریتی همراه ۰۹۱۲۳۵۷۹۴۱۹ همراه ۰۹۱۰۰۶۸۸۱۰۰ ایرانسل ۰۹۳۵۱۵۸۹۴۲۹ سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۲۶ پیامک ساز همراه اول گروه های مهندسی کسب و کار فراتیم