آرشیو برچسب ها: شراکت

۱۳ نکته که برای شراکت در کسب و کار لازم است بدانید

ایجاد یک شراکت در کسب و کار نیازمند درک، تلاش زیاد و مهمتر از همه تمایلی صادقانه برای بوجود آوردن این شراکت است. زمانی که سخن از شراکت به میان می آید میتوانم بگویم که مرتکب اشتباهات فراوانی در این زمینه شده ام، اما همچنین آموخته ام که اگر به آن به چشم یک رابطه نگاه کنم، میتوانم درک بیشتری

ادامه مطلب