آرشیو برچسب ها: تاریخچه باشگاه مشتری مداری و لویالتی

تاریخچه باشگاه مشتری مداری و لویالتی

نقطه آغازین این نوع سیستم ها را بایستی به سال ۱۷۹۳ میلادی باز گرداند زمانی که تاجران امریکایی به مشتریان خود نشان های معینی می دادند که مشتریان با جمع آوری آنها و ارائه مجدد آنها می توانستند محصول دیگری خریداری کنند. در قرن نوزدهم این روش توسط بسیاری از تاجران و فروشندگان به کار رفت ، یکی از مثالهای

ادامه مطلب