آرشیو برچسب ها: انواع مدل های باشگاه مشتريان

انواع مدل های باشگاه مشتریان

  بر اساس نوع عضویت : باشگاه باز : از مزیت این نوع باشگاه می توان به سهولت در عضویت آن اشاره نمود  ، همچنانکه از اسم آن بر می آید برای همه باز است یعنی هر کسی می تواند به عضویت این نوع از باشگاه ها و کلوپ ها درآید ، زیرا هزینه و شرایط ندارد. این نوع باشگاه

ادامه مطلب