آرشیو برچسب ها: اثرات راه اندازی باشگاه مشتریان بر روی برندینگ شما

اثرات راه اندازی باشگاه مشتریان بر روی برندینگ شما

اثرات راه اندازی باشگاه مشتریان بر روی برندینگ شما

مدیریت ذهن مشتری و ارتباط هر چه بیشتر با او نیازمند ابزارهای تکنولوژیک است. صرف تبلیغات گسترده ضامن قدرت یک برند نیست. لذا باشگاه مشتریان می تواند به عنوان ابزاری که حضور دائمی برند در کنار مشتری و همچنین در فکر و قلب او را فراهم کند. امروزه برنامه های افزایش وفاداری مشتریان در برخی از صنایع به یکی از

ادامه مطلب