درباره فرزاد عباسی

بسمه تعالی Farzad Abbasi  فرزاد عباسی من همیشه به دنبال راهی بهتر برای انجام دادن کارها بوده ام و سعی کرده ام واقعاً به نقاط قوتم به عنوان فردی بلندپرواز ، انگیزه بخش و اهل مشارکت تکیه کنم. من به قولم عمل می کنم و تا کنون چندین کمپین بازاریابی برای برندهای مختلف را با موفقیت به اجرا گذاشته ام. … ادامه خواندن درباره فرزاد عباسی