• رزرو وقت مشاوره با فرزاد عباسی

    در این صفحه می توانید به سادگی و سرعت بدون محدودیت زمانی و مکانی از سراسر جهان وقت مشاوره خود را دریافت نمایید.

    “رزرو وقت مشاوره 1 ساعت”

    برای فعال سازی وقت جلسه مشاوره به صورت حضوری می توانید تعداد 2000 تتر و برای جلسه مشاوره آنلاین 150 عدد تتر (USDT-Tether(TRC20 به آدرس ولت زیر منتقل نمایید.

    TDFjY3uTs7wW6xD8sXXMNQ9KZQYvovBbDo